Solceller og varmepumpe: Den perfekte kombination

Kombinationen af et solcelleanlæg og en varmepumpe kan spare dig for mange penge på din elregning. Der er flere forskellige måder at energioptimere sin bolig på, men blandt de mest lovende muligheder er kombinationen af solceller og varmepumpe. Men hvad gør netop denne duo så speciel, og hvordan kan det ændre vores energiforbrug? Det ser vi nærmere på her.

Har du endnu ikke fået installeret et solcelleanlæg eller en luft-til-vand varmepumpe, så kan vi hjælpe dig med at få den bedste pris. Udfyld vores formular på 1 min. og så matcher vi dig med de 3 leverandører, som er mest relevante for netop dig.

Brug solceller til at producere strøm til din varmepumpe

Som du sandsynligvis allerede ved, kan solceller generere strøm, som du kan bruge i dit hjem, og endda sælge tilbage til elnettet. For en typisk dansk husstand dimensioneres solcelleanlægget således, at det kan gøre husstanden 60-70% selvforsynende med strøm. Hvis du allerede har – eller overvejer at installere – en varmepumpe, kan du bruge strømmen fra dine solceller til at drive den. Denne kombination betyder også, at du bliver mindre påvirket af energikriser og stigninger i elprisen. Du opnår en større uafhængighed af eksterne faktorer, som du ikke selv kan påvirke.

Er det overhovedet en smart kombination?

Det kan virke som en udfordring at kombinere solceller og en varmepumpe, da de måneder, hvor solcellerne producerer mest strøm, falder i sommerhalvåret. Netop i disse måneder er varmepumpen ofte slukket.

Det er dog vigtigt at huske, at moderne solceller også kan producere strøm om vinteren, og de er endda i stand til at generere en betydelig mængde strøm på overskyede dage. Fordelen ved at have solceller sammen med en varmepumpe er muligheden for energistyring af varmepumpen. Dette giver dig mulighed for at opvarme dit brugsvand præcis, når du har behov for det – typisk om morgenen, hvor mange tager bad, og igen om aftenen, hvor der laves mad og muligvis bades. I løbet af dagen kan du sælge overskudsstrømmen tilbage til elnettet og derved tjene penge på at have dine solceller kørende midt på dagen.

Hvor stort solcelleanlæg kræver det?

Det kan være en udfordring korrekt at dimensionere et solcelleanlæg. Udfordringen er at sikre, at anlægget dækker hovedparten af din varmepumpes forbrug om vinteren, samtidig med at investeringen i solcelleanlægget bør tjene sig selv hjem inden for 10-15 år.

Et godt råd er, at solcelleanlægget bør kunne dække 60-70% af dit samlede årlige strømforbrug. Tager vi et klassisk parcelhus som eksempel med 2 voksne og 2 børn, vil forbruget ligge på ca. 6000 kWh/år. Yderligere skal du forvente et varmeforbrug på omkring 12.000 kWh årligt. Med en luft-til-vand varmepumpe og en COP-værdi på 3 indebærer det et ekstra forbrug på ca. 4.000 kWh/år.

Samlet set skal solcelleanlægget så kunne dække 60-70% af 10.000 kWh/år, hvilket svarer til et anlæg på 8-10 kWp. Et sådant anlæg vil fylde omkring 50 m2. Vi anbefaler altid en dialog med din elinstallatør, som kan dimensionere det optimale solcelleanlæg baseret på dit præcise forbrug.

Overvej også et hybrid solcelleanlæg, da du hermed kan lagre den producerede strøm på batterier og anvende den, når behovet er størst. En typisk husstand forbruger mest strøm om aftenen, selvom solcelleanlægget producerer mest i løbet af dagen.Især ved kombinationen af solceller og varmepumpe er et hybrid solcelleanlæg en fordel.

Solceller med batteri og en varmepumpe er endnu bedre

Et hybrid solcelleanlæg er ideelt, når man kombinerer en varmepumpe og solceller. Dette anlæg består af solceller med en tilknyttet batteripakke. Med et sådan anlæg kan du lagre den strøm, der produceres i løbet af dagen, for senere at bruge den til opvarmning af dit brugsvand om aftenen og den følgende morgen. Det er en fordel at tilknytte et intelligent energistyringsprogram, som kan indstilles til at opvarme dit brugsvand på specifikke tidspunkter. Programmet kan også administrere din producerede strøm optimalt: for eksempel ved at sælge overskudsstrøm, når elprisen er høj, og lagre strøm på batteriet, når elprisen er lav. Energistyringsprogrammet kan endvidere programmeres til at opvarme vandet i din varmtvandsbeholder på udvalgte tidspunkter.

Du kan også sælge overskydende strøm tilbage til elnettet. På den måde kan du både tjene lidt ekstra på dine solceller og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Hvad hvis jeg allerede har en varmepumpe?

Hvis du allerede har en varmepumpe og overvejer at producere din egen strøm til at drive den, er det absolut en mulighed. For en elinstallatør er det en enkel opgave at tilkoble dit nye solcelleanlæg til dit hus. Fordelen ved allerede at have en varmepumpe er, at du kender til dit aktuelle varmeforbrug. Dette gør det nemmere for elinstallatøren at dimensionere solcelleanlægget korrekt, så du maksimerer udbyttet af dine solceller, mens tilbagebetalingstiden minimeres.

Når du får installeret dit nye solcelleanlæg, kan du også overveje at tilkoble det til elnettet med det samme, så du har mulighed for at sælge overskudsstrøm tilbage til nettet.

Hvad hvis jeg allerede har et solcelleanlæg?

Måske har du allerede solceller installeret på dit tag, men står nu over for at skulle udskifte dit nuværende olie-, gas- eller træpillefyr med en mere bæredygtig varmepumpe.

Udfordringen kan opstå, hvis dit eksisterende solcelleanlæg ikke er dimensioneret til også at kunne drive en varmepumpe, hvilket kan resultere i en lavere selvforsyningsgrad. Den gode installatør ville have spurgt, om du overvejede at skifte varmekilde inden for den nærmeste fremtid. Hvis dit solcelleanlæg er dimensioneret til at drive din varmepumpe, er alt i orden. Har du derimod solceller, der kun dækker dit nuværende strømforbrug, er det stadig muligt at tilføje flere solceller på dit tag, hvis du ønsker at opretholde din selvforsyningsgrad.

Beregning af selvforsyningsgrad

Beregningen af din selvforsyningsgrad er ganske simpel: Tag dit årlige strømforbrug og dividerer det med produktionen fra dit solcelleanlæg. Multiplicer derefter resultatet med 100, og du har din selvforsyningsgrad.

Eksempel på selvforsyningsgrad

Årlige strømforbrug: 7000 kWh
Strømproduktion fra solceller: 4000 kWh
Selvforsyningsgrad = 7000/4000*100 = 57.14%

Hvor mange ekstra solceller du skal have koblet på dit tag afhænger af det kommende el-forbrug fra din varmepumpe. For et klassisk parcelhus vil dette typisk betyde et ekstra elforbrug på 4.000 kWh/år. Hvis du i forvejen har et 6 kW solcelleanlæg, bør du overveje at opgradere til enten et 8 kW eller 10 kW solcelleanlæg. En sådan opgradering vil medføre en yderligere investering på mellem 35.000 kr. og 50.000 kr. Samtidig skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig plads på dit tag eller i din carport til de ekstra solceller. Et 8 kW anlæg fylder cirka 40 m2, mens et 10 kW anlæg fylder omkring 50 m2.

Hvad koster det at få solceller og en varmepumpe?

Tager vi udgangspunkt i et klassisk parcelhus på 130 kvm, vil man typisk vælge et 8 kW solcelleanlæg. Prisen for et sådant anlæg ligger omkring 100.000 kr., inkl. montage. Ønsker du derimod et 8 kW hybrid solcelleanlæg (dvs. solceller med en batteripakke), skal du forvente en merpris på 30.000 kr. Dette bringer den samlede pris for et 8 kW solcelleanlæg med batteri op på ca. 130.000 kr.

For en varmepumpe inkl. installation kan prisen forventes at være i omegnen af 150.000 kr., selvom dette kan variere afhængigt af boligens specifikationer.

Den samlede pris for både en luft-til-vand varmepumpe og solceller vil se sådan ud:

8 kW solcelleanlæg med tilhørende varmepumpe = 250.000 kr.
8 kW hybrid solcelleanlæg med tilhørende varmepumpe = 280.000 kr.

Har du brug for finansiering, så har vi lavet guides til hvordan du billigst finansierer henholdsvis dine solceller og varmepumpe.

Eksempel på besparelse

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i et klassisk familiestrømforbrug på 6.000 kWh og en nyinstalleret varmepumpe, der bruger 4.000 kWh om året. Vi sigter efter en selvforsyningsgrad på 60% for solcelleanlægget. Den samlede pris for den nye varmepumpe og solcelleanlægget beløber sig til 250.000 kr. Beregningerne tager udgangspunkt i en elpris på 4 kr. inkl. afgifter.

Investering i solceller og varmepumpe: 250.000 kr.

Strømforbrug – husstandens forbrug: 6.000 kWh pr. år.
Strømforbrug – varmepumpe: 4.000 kWh pr. år.
Samlet strømforbrug: 10.000 kWh pr. år.

Årlige omkostninger uden solceller og varmepumpe: 40.000 kr.
Årlige omkostninger med solceller og varmepumpe: 16.000 kr.

Årlig besparelse: 24.000 kr.
Tilbagebetalingstid: 10,42 år.

Tilbagebetalingstiden i dette eksempel er altså kun 10,42 år.

Hvis du vil have den bedste pris på både et solcelleanlæg og en varmepumpe, kan du indhente 3 tilbud allerede i dag.

Redaktionen hjælper dig med at lære og forstå de mange muligheder, der findes inden for energioptimerende løsninger. Vi deler alt fra dybdegående guides til oplysninger om tilskudsmuligheder. Vores mål er at gøre det let og forståeligt at træffe et bæredygtigt valg.

Vi har gjort det enkelt for dig at indhente tilbud på energibesparende løsninger.
Endda helt gratis og uforpligtende.

Kontakt os