Få tilskud via afkoblingsordningen

Få dækket gebyret for nedtagning af gasmåler og afkobling af gasfyret, hvis du skifter fra gasfyr til varmepumpe. Puljen åbnede den 18. januar kl. 10.00, og tildelingen sker efter først til mølle.

Gratis afkobling af gasfyr

Det koster 8.000-10.000 kr. i afkoblingsgebyr, når du skifter dit gasfyr ud med en alternativ varmekilde. De penge kan du spare, hvis du får del i Afkoblingsordningen, der åbnede op for nye ansøgninger den 18. januar kl. 10.00.

Læs med her, hvor vi kigger nærmere på, hvem der kan søge tilskud til afkobling af gasfyr, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvem kan få tilskud til afkobling af gasfyr?

Afkoblingsordningen er åben for private husholdninger og udlejere af udlejningsboliger. Dog skal du leve op til følgende to krav:

  • Du har et årligt forbrug på mellem 100m3 og 6.000 m3.
  • Der må ikke være registreret et CVR-nummer på adressen, som i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 200.000 EUR.

Beløbet i puljen tildeles efter først til mølle-princippet, og du skal derfor være klar ved tasterne, når Afkoblingsordningen åbner torsdag den 18. januar kl. 10.00.

Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, når du ansøger, bliver du informeret om tilsagnet med det samme. Opfylder du derimod ikke kriterierne, eller er puljen opbrugt, får du at vide, at der ikke kan opnås fritagelse for betaling af afkobling. Dermed skal du selv betale afkoblingsgebyret på 8.000-10.000 kr.

Sådan søger du Afkoblingsordningen

Der er rift om tilskuddet på op til 10.000 kr. til afkobling af gasfyr, og derfor er det en god idé at være forberedt og sidde klar ved tasterne, når Afkoblingsordningen åbner.

Det er Evida, der håndterer afkoblingen, og det er også gennem Mit Evida du ansøger.

I tidsrummet fra kl. 8.00 til 10.00 den 18. januar 2024 kan du på Mit Evida tage plads i et digitalt venteværelse, hvor du får tildelt et vilkårligt kønummer. Når uret slår 10.00, bliver du automatisk sendt videre i køen og får adgang til ansøgningen, når det er din tur.

De ventende i venteværelset får alle tildelt en vilkårlig plads i køen. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at komme forrest i køen, blot fordi du logger ind kl. 8.00. Til gengæld kan du være sikker på at komme bagerst i køen, hvis du først logger ind efter kl. 10.00.

Trin for trin: Sådan foregår afkoblingen af din gasforsyning

Aftal med din nye varmeleverandør, hvornår du skifter varmekilde

Når du bestiller en varmepumpe eller en tilkobling til anden varmekilde, skal du aftale med leverandøren, hvornår det reelle skifte skal finde sted.

Opsig din gasforsyning på Mit Evida

Når du kender datoen for skift af varmekilde, logger du på Mit Evida og opsiger din gasforsyning. Her skal du fortælle, hvornår du overgår til den nye løsning.

Få besked fra Evida 1 måned før skiftet

Cirka en måned før den dato, du har angivet i din opsigelse af gasforsyningen, vil du få en besked fra Evida, der spørger, om datoen stadig er retvisende.

Passer datoen, skal du ikke gøre yderligere. Er der ændringer, skal du sørge for at notere det, så du ikke pludselig står uden varme i dit hjem.

Aflæs din gasmåler og indsend aflæsningen

På datoen for overgang til ny varmekilde skal du lave en slutaflæsning af din gasmåler. Aflæsningen skal indtastes på Mit Evida. Du skal desuden vedhæfte et foto af måleren, hvor tællerstand og målernummer er læsbart.

Når du har indberettet din slutaflæsning, giver Evida besked til din gasleverandør.

Få en slutopgørelse fra Evida

Når slutaflæsningen er registreret, modtager du en slutafregning fra Evida, og du er ikke længere gaskunde.

Afkobling af gasledning og måler

Det sidste trin i gasafkoblingen er den fysiske afkobling fra din gasledning samt nedtagelse af din måler. Det håndterer Evida.

Hvor mange penge er der i puljen?

Der er 100 millioner kroner i afkoblingspuljen i 2024, og der er stor interesse for ordningen.

Der blev oprindeligt afsat 595 millioner kr. til puljen, hvilket svarer til afkoblingsgebyret for knap 70.000 private husholdninger. I 2022 og 2023 blev der afsat ekstra mange penge, og i 2023 åbnede to puljer med henholdsvis 100 og 139 millioner kroner. De blev begge tømt – den første efter kun tre uger.

Er du ikke klar til at ansøge i denne omgang – eller fik du ikke tildelt tilskud – så åbner der nye puljer igen i januar 2025 og januar 2026. 

Skift til varmepumpe og få flere tilskud

Ønsker du at skifte dit gasfyr ud med en varmepumpe, kan du søge Afkoblingsordningen 18. januar 2024 og undgå at betale afkoblingsgebyret; en besparelse på 8.000-10.000 kr.

Samtidig kan du søge om tilskud til din varmepumpe gennem Varmepumpepuljen, der åbner i foråret. Der er ikke fastsat en dato for åbningen endnu, men det forventes, at puljen åbner i løbet af foråret 2024. Varmepumpepuljen tildeles også efter først til mølle-princippet, og her er det muligt at få:

  • 17.000 kr. i tilskud til luft til vand-varmepumpe
  • 27.000 kr. i tilskud til jordvarmepumpe

Du kan læse mere om, hvem der kan få tilskud, og hvordan du ansøger Varmepumpepuljen her.

Få svar på dine spørgsmål om Afkoblingsordningen

Hvor mange penge er der i Afkoblingsordningen?

I 2024 uddeles der 100 millioner kr. i tilskud til afkobling af gasfyr i private husstande.

Hvornår åbner Afkoblingsordningen i 2024?

Hvornår lukker Afkoblingsordningen?

Hvornår skal jeg opsige min gasforsyning?

Hvem er Evida?

Redaktionen hjælper dig med at lære og forstå de mange muligheder, der findes inden for energioptimerende løsninger. Vi deler alt fra dybdegående guides til oplysninger om tilskudsmuligheder. Vores mål er at gøre det let og forståeligt at træffe et bæredygtigt valg.

Vi har gjort det enkelt for dig at indhente tilbud på energibesparende løsninger.
Endda helt gratis og uforpligtende.

Kontakt os