Hjemmeberedskab og solceller

I takt med stigende pres og uroligheder rundt omkring i verden samt den stigende risiko for ekstreme vejrhændelser, har den danske regering opfordret den danske befolkning til at forberede sig på eventuelle nedlukninger af vores elforsyninger.

Nødberedskab: vær forberedt, hvis energiforsyningen svigter

Energistyrelsen har udgivet en guide til, hvordan du kan være forberedt, hvis energiforsyningen svigter.

Vores samfund er stærkt afhængigt af energi, herunder særligt el. Uden strøm, er der mange dagligdagsaktiviteter, der ikke kan gennemføres. Særligt ved el er, at det er svært at lagre i stor skala. El skal produceres i det øjeblik, det bruges. Denne faktor gør elsystemet mere følsomt over for uheld og utilsigtede hændelser end andre tekniske systemer.

Tre døgn

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at du forbereder dig på, eller prepping, som det også kaldes, at du kan klare dig i tre døgn. Hvis du kan klare dig i tre døgn i tilfælde af en krise, vil myndighederne nemlig have tid til at genoprette normalen.

Der er flere faktorer, som kan udløse en krise. Det kan eksempelvis være ved ekstreme vejrhændelser, som forventes at blive hyppigere og voldsommere. Derudover er truslen fra menneskeskabte hændelser, som cyberangreb og sabotage, en alvorlig følge af den forværrede sikkerhedspolitiske situation. Derudover kan der også opstå ulykker, tekniske problemer eller andre hændelser med betydelig indvirkning på samfundet.

Under ”normale omstændigheder” er Danmarks elforsyning meget stabil og leverer el 99,99% af tiden i løbet af et år og der er beredskabslagre for gas og olie med flere måneders forbrug på lager. Den hyppigste årsag til strømafbrydelser i Danmark er overgravede kabler, og de fleste afbrydelser er kortvarige.

Beredskabsstyrelsen har udstedt nogle simple råd, så du kan klare dig på egen hånd, hvis der opstår krisesituationer. Anbefalingen lyder på, at du og din husstand skal kunne klare jer i tre døgn.

❗På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du downloade PDF’en ”Forberedt på krise”.  

Tjekliste til nødsituationer

Lad solceller være dit hjemmeberedskab

Hvis du overvejer at anskaffe dit et solcelleanlæg og i den forbindelse overvejer, om det kan gøre dig selvforsynende og derved ”preppe” dig i tilfælde af, at elforsyningen sviger, så er svaret: ja, det er muligt, at dine solceller gør dig selvforsynende med strøm, selv hvis elforsyningen svigter.

Vær dog opmærksom på, at et almindelig nettilsluttet solcelleanlæg ikke kan forsyne dig med el, hvis elnettet svigter, da et sådan anlæg også vil blive påvirket af strømafbrydelser, medmindre du har en backup-løsning på/til dit solcelleanlæg.

Der er to løsninger, der kan sikre dig i tilfælde af, at elforsyningen svigter:

  • Off-grid solcelleanlæg (også kaldet et stand-alone solcelleanlæg eller ø-drift solcelleanlæg)
  • Backup eller batteri
Off-grid solcelleanlæg

Off-grid solcelleanlæg

Et off-grid solcelleanlæg, også kaldet stand-alone solcelleanlæg eller ø-drift solcelleanlæg, er ikke tilsluttet elforsyningen og det er derfor ikke påvirket af strømafbrydelser. Det vil derfor fortsat producere strøm.

Et Ø-drift anlæg giver dig mulighed for, at trække strøm ud af inverter og batterier uden at være tilsluttet elnettet

Et off-grid anlæg bruges ofte i kolonihavehuse, campingvogne eller lignende steder, hvor strømforbruget er lavere.

Et off-grid solcelleanlæg kræver en anden type inverter end et nettilsluttet solcelleanlæg. En nettilsluttet inverter vil normalt ikke kunne sende strøm ud, hvis der ikke er forbindelse til elnettet. Hvis dit solcelleanlæg derfor er forbundet til elnettet, er der ikke tale om et off-grid solcelleanlæg.

Solcelleanlæg med batteri eller backup boks

Hvis du har et solcelleanlæg med batteri, behøver du ikke bekymre dig over kortere strømafbrydelser.

Et batteri eller en backup boks til et solcelleanlæg lagrer overskydende energi produceret af solpaneler til senere brug. Dette kan være særligt nyttigt, når solcelleanlægget ikke producerer strøm (for eksempel om natten eller på overskyede dage). På tidspunkter, hvor der ikke produceres strøm, vil batteriet nemlig kunne bidrage med strøm i en kortere periode, afhængigt af batteriet størrelse.

ℹ️ Læs mere om, hvilken størrelse solcellebatteri, du skal vælge

De største fordele ved et solcelleanlæg med batteri er:

  • Lagring af energi: Batteriet gemmer den overskydende energi produceret af solpanelerne.
  • Backup-strøm: Under strømafbrydelser kan batteriet levere strøm til dit hjem eller din virksomhed.
  • Net-tidsskift: I områder med tidsbaserede elpriser kan du bruge energien fra batteriet, når elpriserne er høje.

Med en backup af solcelleenergien vil du være sikret kontinuerlig strøm med evnen til at skifte mellem on/off grid.  

Sørg for at spare på strømmen

I tilfælde af, at strømsvigt skulle ske, særligt i tilfælde, hvor strømsvigtet vil vare længere tid, så bør være særligt opmærksom på at spare på den strøm, du har tilgængelig, eksempelvis hvis du har solcelleanlæg med batteri. Sørg så vidt muligt for at optimere, hvordan du bruger strøm. Eksempelvis:

  • Sørg for ikke at tænde for meget lys i boligen. Og sluk lyset, hvor du ikke befinder dig.
  • Lad ikke elektronik stå på standby, eksempelvis TV’et.
  • Brug eftervarmen, når du tilbereder mad. Du kan eksempelvis lade kartofler stå i opkogt vand.
  • Optimer dit brug af eksempelvis din ovn, så du tilbereder flere ting på én gang.

Overvejer du at investere i et solcelleanlæg som kan fungere som hjemmeberedskab, så følg linket nedenfor og modtag tre uforpligtende tilbud!

Ofte stillende spørgsmål

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af strømsvigt?

Hvilket solcelleanlæg virker selvom der er strømsvigt?

Hvad er et off-grid solcelleanlæg?

Hvad er fordelene ved et solcelleanlæg med batteri?

Redaktionen hjælper dig med at lære og forstå de mange muligheder, der findes inden for energioptimerende løsninger. Vi deler alt fra dybdegående guides til oplysninger om tilskudsmuligheder. Vores mål er at gøre det let og forståeligt at træffe et bæredygtigt valg.

Vi har gjort det enkelt for dig at indhente tilbud på energibesparende løsninger.
Endda helt gratis og uforpligtende.

Kontakt os